Меню
Затвори
Отдаване на земеделска земя под наем

Отдаване на земеделска земя под наем

Огромното портфолио от земеделска земя на Агрион дава възможност на всеки, който иска да се занимава със земеделие, да намери своята земя.

Добра земя на добра цена

Всяка година Агрион предлага на предприемчивите български земеделци на наемат под наем окрупнени площи във всички части на страната.

Имотите се отдават по най-честния механизъм на пазара – чрез ежегодни търгове с тайно наддаване, в които може да участва всеки. Така постигаме справедлива цена, отговаряща на търсенето и потребностите в сектора.

Прякото договаряне на имоти под наем дава възможност да намерите своя имот и да договорите най-добрата цена;

От няколко години процесът е дигитализиран, което спестява време и средства на всички наши клиенти и партньори.

Как да започнете?
  • Абонирате се тук, за да научавате първи за предстоящи кампании
  • Попълнете заявката, за да попитате за конкретен земеделски имот 
  • Обадете се на безплатния национален телефон               0800 111 66 за повече информация 
Как се случва

Всяка година Агрион обявява условия за участие в търговете за земеделска земя под наем и последващото пряко договаряне на корпоративния си сайт www.agrion.bg в средствата за масово осведомяване, както и чрез имейли и съобщения до всички наши партньори и контрагенти.

В секцията за отдаване на земеделска земя всеки може да разгледа предложенията, систематизирани по области, населени места и землища. За допълнително улеснение, там са публикувани и всички документи, необходими за участие в търговете за наемане на имотите.

Всеки кандидат може да ги свали, да ги попълни и да ги изпрати до официалния адрес на компанията по пощата или по куриер.

 

Какво получавате

Експертите на Агрион са разработили процедурите така, че да осигури честни и прозрачни условия за всички участници. Няма скрити клаузи и договорки, а за победител се избира онзи, който е предложил най-добрите условия за наемане на земи от Агрион. Този принцип дава възможност на земеделците сами да предложат цена, на която да вземат желаната от тях земя под наем .

Листа

Често задавани въпроси

Договор за аренда
Чрез договор за аренда арендодателят предоставя на арендатора за временно ползване земеделска земя и/или недвижими и движими вещи за земеделско производство срещу определено арендно плащане.
Минималният срок на договора за аренда е пет стопански години. Под “стопанска година” се разбира периода от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.
Арендно плащане
Цената, която се дължи от арендатора за ползването на арендуваната земя за земеделски цели. То може да се договори в пари и/или в земеделски продукти и е на годишна база.
Общинска служба по земеделие
Администрация, която издава или заверява оригинални скици на земеделски земи, когато в дадена община все още не функционира служба по геодезия, картография и кадастър. Общинските служби по земеделие са подразделения на Областните дирекции „Земеделие“.
Служба по вписванията
администрация, която извършва вписвания на действия, свързани с недвижими имоти. Службите по вписванията са подразделения на Агенцията по вписванията и се намират в района на всеки районен съд в страната.

Контакти

Можете да направите запитване директно към нашия централен офис, по телефон или имейл

Вижте всички брокери
Безплатен телефон
0800 111 66
Имейл
office@agrion.bg
Централен офис
Пловдив, бул. Дунав 5