Търгове за отдаване на земя 2017/2018

Уважаеми партньори,
Агрион стартира процеса по отдаване на земеделска земя за стопанската 2017/2018 г. Тази година кампанията ще се проведе под формата на търгове с тайно наддаване. Процедурата е улеснена и Ви дава реалния шанс да наемете ДОБРА ЗЕМЯ.
Каним Ви да се включите с конкретни предложения за представляващите интерес за Вас имоти. Оферти се приемат до 21 април (петък) 2017 г. само в офисите на Агрион в цялата страна. Информация за условията за провеждане на търговете, както и за конкретните земеделски масиви, може да откриете в ОФИСИТЕ НА АГРИОН.

Стъпка 1

Посещавате офиса на Агрион и безплатно получавате тръжната документация

Стъпка 2

Попълвате документацията

Стъпка 3

Внасяте дължимия депозит

Стъпка 4

Предавате вашето предложение в запечатан плик, като го пускате в подготвените за целта прозрачни урни